ทำไมต้องเรียนกวดวิชา?

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนมีความ “ยาก” มากขึ้น การเรียนที่โรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

รูปแบบในการสอน

เน้นสอนความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด สามารถนำไปต่อยอดได้  “ไม่เน้นจำสูตร” และฝึกทำโจทย์จนเกิดความชำนาญ

เทคนิคในการสอน

คอร์สติวสอบเข้า จะเพิ่มการสอน”เทคนิคทำข้อสอบ” และจับเวลา เพื่อให้นักเรียนสามารถไปสอบแข่งขันได้

ทำไมต้องเรียนกวดวิชา?

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนมีความ “ยาก” มากขึ้น การเรียนที่โรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

รูปแบบในการสอน

เน้นสอนความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด สามารถนำไปต่อยอดได้  “ไม่เน้นจำสูตร” และฝึกทำโจทย์จนเกิดความชำนาญ

เทคนิคในการสอน

คอร์สติวสอบเข้า จะเพิ่มการสอน”เทคนิคทำข้อสอบ” และจับเวลา เพื่อให้นักเรียนสามารถไปสอบแข่งขันได้

เหตุผล

ที่นักเรียนเลือกเรียนบ้านครูกล้วย

เหตุผล

ที่นักเรียนเลือกเรียนบ้านครูกล้วย

เหตุผล

ที่นักเรียนเลือกเรียนบ้านครูกล้วย

คอร์สแนะนำ

 UPDATE ล่าสุด เม.ย. 2567

คอร์สเปิดเทอม 1/2567

ติวเพิ่มเกรดในชั้นเรียน เนื้อหาภาคเรียนที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6), ม.ต้น(ม.1-ม.3) และ ม.ปลาย(ม.4-ม.6) วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม Summer

คอร์สปิดเทอม (Summer Courses) เรียนล่วงหน้าเนื้อหาเทอม 1 ก่อนเปิดเทอม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6 โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

ดูรายละเอียด

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

คอร์สแนะนำ

 UPDATE ล่าสุด เม.ย. 2567

คอร์สเปิดเทอม 1/2567

ติวเพิ่มเกรดในชั้นเรียน เนื้อหาภาคเรียนที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6), ม.ต้น(ม.1-ม.3) และ ม.ปลาย(ม.4-ม.6) วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม Summer

คอร์สปิดเทอม (Summer Courses) เรียนล่วงหน้าเนื้อหาเทอม 1 ก่อนเปิดเทอม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6 โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

ดูรายละเอียด

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด


คอร์สแนะนำ

 UPDATE ล่าสุด เม.ย. 2567

คอร์สเปิดเทอม 1/2567

ติวเพิ่มเกรดในชั้นเรียน เนื้อหาภาคเรียนที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6), ม.ต้น(ม.1-ม.3) และ ม.ปลาย(ม.4-ม.6) วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม Summer

คอร์สปิดเทอม (Summer Courses) เรียนล่วงหน้าเนื้อหาเทอม 1 ก่อนเปิดเทอม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6 โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

ดูรายละเอียด

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

On-site หรือ Online เรียนแบบไหนดี?

การเรียนแบบ On-site (เรียนปกติในห้องเรียน) และการเรียนแบบ Online ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเลือกเรียนแบบไหน ย่อมเกิดประโยชน์กับนักเรียน เพราะเราสอนเต็มที่ ไม่มีกั๊ก!

On-Site (เรียนปกติในห้องเรียน)
ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนในห้องเรียน ให้มีสมาธิอยู่กับเนื้อหาที่กำลังเรียน ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการเรียน

 

ดูเรียนคอร์ส On-site

คอร์สสอนสด Online  เรียนผ่าน Zoom Applicaton สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน

 

ดูเรียนคอร์ส Online

On-site หรือ Online

เรียนแบบไหนดี?

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนเองถนัด เพราะไม่ว่าจะเรียน On-Site (เรียนปกติในห้องเรียน) หรือเรียน Online ต่างก็มีข้อดี – ข้อด้อยที่แตกต่างกัน  แต่ไม่ว่าจะเลือกเรียนแบบไหน ย่อมเกิดประโยชน์กับนักเรียนทั้ง 2 แบบ เพราะเราสอนเต็มที่ ไม่มีกั๊ก!

On-Site (เรียนในห้องเรียน)
ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนในห้องเรียน ให้มีสมาธิอยู่กับเนื้อหาที่กำลังเรียน ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการเรียน

ดูเรียนคอร์ส On-site

คอร์สสอนสด Online เรียนผ่าน Zoom Applicaton สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน

 

ดูเรียนคอร์ส Online

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2567
ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2567
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าชั้น ม.1 ปี 2567

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2567

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2567
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าชั้น ม.1 ปี 2567

ทีมครูผู้สอน

สอนโดยครู ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จบตรงสาขาวิชา มีความเข้าใจในเนื้อหา และหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง

bankrukluay-member-teacher-tutor
color-bg-gradient

ทีมครูผู้สอน

สอนโดยครู ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จบตรงสาขาวิชา มีความเข้าใจในเนื้อหา และหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง

bankrukluay-member-teacher-tutor

ที่ตั้งของโรงเรียน

สถานที่เรียน : บ้านครูกล้วย  

อยู่ตรงข้ามซอยวัดเสนาสนารามฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

  •  มีที่จอดรถ ด้านหน้าตึกบ้านครูกล้วย
  •  มีขนม และเครื่องดื่ม จำหน่าย

 

ที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย


ที่ตั้งของโรงเรียน

สถานที่เรียน : บ้านครูกล้วย

อยู่ตรงข้ามซอยวัดเสนาสนารามฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

  •  มีที่จอดรถ ด้านหน้าตึกบ้านครูกล้วย

  •  มีขนม และเครื่องดื่ม จำหน่าย

ที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการสมัครเรียนมี 2 วิธี

  • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย พร้อมชำระค่าเรียนก่อนถึงวันเปิดคอร์ส 
  • สมัครเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล, โรงเรียน และคอร์สที่ต้องการสมัคร ผ่านทาง LINE Application พร้อมโอนเงินค่ามัดจำบางส่วนเพื่อจองคอร์สเรียน

 

โดยปกติจะเป็นคอร์สสอนสด เรียนที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย มีทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว และแบบเรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูคอร์สที่เปิดสอนนี้ได้ที่ >>คอร์สเรียนทั้งหมด<< หรือทาง facebook fanpage 

Facebook

สอนโดยครู ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจง่าย

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการสมัครเรียนมี 2 วิธี

  • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย พร้อมชำระค่าเรียนก่อนถึงวันเปิดคอร์ส 
  • สมัครเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล, โรงเรียน และคอร์สที่ต้องการสมัคร ผ่านทาง LINE Application พร้อมโอนเงินค่ามัดจำบางส่วนเพื่อจองคอร์สเรียน

 

โดยปกติจะเป็นคอร์สสอนสด เรียนที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย มีทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว และแบบเรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูคอร์สที่เปิดสอนนี้ได้ที่ >>คอร์สเรียนทั้งหมด<< หรือทาง facebook fanpage 

Facebook

สอนโดยครู ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจง่าย