คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

คอร์สปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดสอน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา รับนักเรียนกลุ่มละไม่เกิน 12 คน

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด สอบถามรายละเอียด
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

คอร์สปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดสอน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา รับนักเรียนกลุ่มละไม่เกิน 12 คน

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด สอบถามรายละเอียด
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

คอร์สปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดสอน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา รับนักเรียนกลุ่มละไม่เกิน 12 คน

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566
คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน Line OA เพื่อสมัครเรียน
  • แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
  • ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
  • สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2566 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

สอบเข้า ม.1 ปี 2566

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2566 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

สอบเข้า ม.1 ปี 2566