คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 และคอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด สอบถามรายละเอียด
คอร์สปิดเทอม ป.1 ตุลาคม 2565

ป.1 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 3 วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 1,500 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
ภาษาไทย ป.1-ป.3ฝึกอ่าน สะกดคำ

 คอร์สพิเศษ 

ภาษาไทย ป.1-ป.3

ฝึกอ่าน และสะกดคำ เพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 13.00 – 14.30 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)

ค่าเรียน  2,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ป.2-ป.5 ตุลาคม 2565

ป.2-ป.5 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 13.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 2,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ป.6 ตุลาคม 2565

ป.6 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 3,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
ตะลุยโจทย์ เข้า ม.1คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

ตะลุยโจทย์ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 (คอร์ส Online ผ่าน Zoom)

ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบเข้า ม.1
5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา (สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้)
 
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted , English Program (EP.) ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศ
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 18.30 – 20.00 น.
(เริ่มเรียน 3 ต.ค. 65 – 28 ก.พ.66)
ค่าเรียน วิชาละ 4,000 บาท
 
สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ม.1-ม.3 ตุลาคม 2565

ม.1-ม.3 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 3 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 
รอบวันเสาร์
เวลา 09.00 – 14.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน วิชาละ 800 บาท

(สมัครเรียนครบ 3 วิชา เหลือคอร์สละ 2,000 บาท)

 

 

สอบถาม/สมัครเรียน !

”  โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 และคอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สปิดเทอม ป.1 ตุลาคม 2565

ป.1 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 3 วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 1,500 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
ภาษาไทย ป.1-ป.3ฝึกอ่าน สะกดคำ

 คอร์สพิเศษ 

ภาษาไทย ป.1-ป.3

ฝึกอ่าน และสะกดคำ เพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 13.00 – 14.30 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)

ค่าเรียน  2,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ป.2-ป.5 ตุลาคม 2565

ป.2-ป.5 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 13.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 2,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ป.6 ตุลาคม 2565

ป.6 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 3,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
ตะลุยโจทย์ เข้า ม.1คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

ตะลุยโจทย์ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 (คอร์ส Online ผ่าน Zoom)

ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบเข้า ม.1
5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา (สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้)
 
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted , English Program (EP.) ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศ
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 18.30 – 20.00 น.
(เริ่มเรียน 3 ต.ค. 65 – 28 ก.พ.66)
ค่าเรียน วิชาละ 4,000 บาท
 
สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ม.1-ม.3 ตุลาคม 2565

ม.1-ม.3 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 3 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 
รอบวันเสาร์
เวลา 09.00 – 14.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน วิชาละ 800 บาท

(สมัครเรียนครบ 3 วิชา เหลือคอร์สละ 2,000 บาท)

 

 

สอบถาม/สมัครเรียน !

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา”

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 และคอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด สอบถามรายละเอียด
คอร์สปิดเทอม ป.1 ตุลาคม 2565

ป.1 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 3 วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 1,500 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
ภาษาไทย ป.1-ป.3ฝึกอ่าน สะกดคำ

 คอร์สพิเศษ 

ภาษาไทย ป.1-ป.3

ฝึกอ่าน และสะกดคำ เพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 13.00 – 14.30 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)

ค่าเรียน  2,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ป.2-ป.5 ตุลาคม 2565

ป.2-ป.5 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 13.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 2,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ป.6 ตุลาคม 2565

ป.6 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
(เริ่มเรียน 10 ต.ค. – 28 ต.ค.65)
ค่าเรียน 5,000 บาท
 
รอบวันเสาร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน 3,000 บาท

สอบถาม/สมัครเรียน !
ตะลุยโจทย์ เข้า ม.1คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565

ตะลุยโจทย์ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 (คอร์ส Online ผ่าน Zoom)

ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบเข้า ม.1
5 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา (สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้)
 
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted , English Program (EP.) ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศ
 
รอบวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 18.30 – 20.00 น.
(เริ่มเรียน 3 ต.ค. 65 – 28 ก.พ.66)
ค่าเรียน วิชาละ 4,000 บาท
 
สอบถาม/สมัครเรียน !
คอร์สปิดเทอม ม.1-ม.3 ตุลาคม 2565

ม.1-ม.3 (คอร์สสอนสดที่โรงเรียน)

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เปิดสอน 3 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 
รอบวันเสาร์
เวลา 09.00 – 14.00 น.
(เริ่มเรียน 8 ต.ค. – 29 ต.ค.65)

ค่าเรียน วิชาละ 800 บาท

(สมัครเรียนครบ 3 วิชา เหลือคอร์สละ 2,000 บาท)

 

 

สอบถาม/สมัครเรียน !

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน Line OA เพื่อสมัครเรียน
  • แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
  • ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
  • สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียน

บ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และ ภาษาจีน

bankrukluay-congrats-gifted