โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียน เพราะความรู้จะเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวนักเรียนไปตลอด

แนวทางในการสอนของบ้านครูกล้วย ไม่ได้เน้นการสอนแบบให้นักเรียน”ท่องจำสูตรลัด”  หรือ “ใช้เทคนิควิธีลัด” พื่อสอบแข่งขัน หรือสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพียงอย่างเดียว

มีนักเรียนหลายคน ที่สามารถจำสูตรลัดได้ เกือบทั้งหมด แต่ทำข้อสอบไม่ได้ เพราะไม่มีความเข้าใจในพื้นฐาน จึงไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาที่พลิกแพลงได้

เราจึงเน้นสอนพื้นฐาน ให้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะต่อยอดความรู้ขึ้นไปในระดับที่ยากขึ้น จากนั้นจึงฝึกฝนจนเกิดทักษะ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้สอบ หรือสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

ให้ลองจินตนาการว่า การเรียน เหมือนกับการสร้างตึก

ถ้าพื้นฐานของตึก มั่นคง แข็งแรง เราก็สามารถเพิ่มจำนวนชั้นให้สูงขึ้นได้

แต่ในทางกลับกัน ถ้าพื้นฐานของตึกไม่แข็งแรง การเพิ่มจำนวนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ จะทำให้ตึกรับน้ำหนักไม่ไหว และอาจจะพังทลายลงมาได้

ภาณุรักษ์ กิตติธรรมกูล (ครูกล้วย)

คบ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานของโรงเรียน

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

ผลงานของโรงเรียน

ได้รับรางวัล ครูดี มีคุณธรรม ประจำปี 2559
สาขา ผู้บริหารดีเด่น

ผลงานของโรงเรียน

ได้รับรางวัล ครูดี มีคุณธรรม ประจำปี 2559
สาขา ผู้บริหารดีเด่น

ผลงานของโรงเรียน

ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ปี 2557

โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียน เพราะความรู้จะเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวนักเรียนไปตลอด 

แนวทางในการสอนของบ้านครูกล้วย ไม่ได้เน้นการสอนแบบให้นักเรียน”ท่องจำสูตรลัด”  หรือ “ใช้เทคนิควิธีลัด” พื่อสอบแข่งขัน หรือสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพียงอย่างเดียว 

มีนักเรียนหลายคน ที่สามารถจำสูตรลัดได้ เกือบทั้งหมด แต่ทำข้อสอบไม่ได้ เพราะไม่มีความเข้าใจในพื้นฐาน จึงไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาที่พลิกแพลงได้ 

เราจึงเน้นสอนพื้นฐาน ให้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะต่อยอดความรู้ขึ้นไปในระดับที่ยากขึ้น จากนั้นจึงฝึกฝนจนเกิดทักษะ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้สอบ หรือสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

ภาณุรักษ์ กิตติธรรมกูล (ครูกล้วย)

คบ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย

ให้ลองจินตนาการว่า การเรียน เหมือนกับการสร้างตึก

ถ้าพื้นฐานของตึก มั่นคง แข็งแรง เราก็สามารถเพิ่มจำนวนชั้นให้สูงขึ้นได้

แต่ในทางกลับกัน ถ้าพื้นฐานของตึกไม่แข็งแรง การเพิ่มจำนวนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ จะทำให้ตึกรับน้ำหนักไม่ไหว และอาจจะพังทลายลงมาได้

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานของโรงเรียน

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

ผลงานของโรงเรียน

ได้รับรางวัล ครูดี มีคุณธรรม ประจำปี 2559
สาขา ผู้บริหารดีเด่น

ผลงานของโรงเรียน

ได้รับรางวัล ครูดี มีคุณธรรม ประจำปี 2559
สาขา ผู้บริหารดีเด่น

ผลงานของโรงเรียน

ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ปี 2557

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดทันที 5 % เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน

รับส่วนลดทันที 5 % เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน