บ้านครูกล้วย กวดวิชาอยุธยา

ในความความคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ อนุบาล 3 – ม.6 วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ ฟิสิกส์ โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา

ดูคอร์สเรียน

ทำไมต้องเรียนกวดวิชา?

 

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนมีความ “ยาก” มากขึ้น
การเรียนที่โรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

รูปแบบในการสอน

 

เน้นสอนความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด “ไม่เน้นจำสูตร”
และฝึกทำโจทย์จนเกิดความชำนาญ

เทคนิคในการสอน

 

คอร์สติวสอบเข้า จะเพิ่มการสอน”เทคนิคทำข้อสอบ”
และจับเวลา เพื่อให้นักเรียนสามารถไปสอบแข่งขันได้

ทำไมต้องเรียนกวดวิชา?

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนมีความ “ยาก” มากขึ้น การเรียนที่โรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

รูปแบบในการสอน

เน้นสอนความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด สามารถนำไปต่อยอดได้  “ไม่เน้นจำสูตร” และฝึกทำโจทย์จนเกิดความชำนาญ

เทคนิคในการสอน

คอร์สติวสอบเข้า จะเพิ่มการสอน”เทคนิคทำข้อสอบ” และจับเวลา เพื่อให้นักเรียนสามารถไปสอบแข่งขันได้

เหตุผล

ที่นักเรียนเลือกเรียนบ้านครูกล้วย

เหตุผล

ที่นักเรียนเลือกเรียนบ้านครูกล้วย

เหตุผล

ที่นักเรียนเลือกเรียน

บ้านครูกล้วย

 การันตีด้วยประสบการณ์ในการสอนกวดวิชากว่า 17 ปี

ติวเพิ่มเกรด, ติวสอบเข้า และคอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบแข่งขัน มีทั้งสอนแบบตัวต่อตัวและสอนกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 12 คน

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด

การันตีด้วยประสบการณ์ในการสอนกวดวิชากว่า 17 ปี

ติวเพิ่มเกรด, ติวสอบเข้า และคอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบแข่งขัน มีทั้งสอนแบบตัวต่อตัวและสอนกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 12 คน

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สออนไลน์ ส.ค. - ก.ย. 64 ป.4-ป.6 วันเสาร์

ป.4 – ป.6 (รอบวันเสาร์)

เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา
คณิตฯ, วิทย์ฯ, อังกฤษ, ไทย และ สังคมฯ

สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom application

(เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)


ค่าเรียน : 2,000 บาท

 

คอร์สออนไลน์ ส.ค. - ก.ย. 64 ม.1-ม.3 วันเสาร์

ม.1 – ม.3 (รอบวันเสาร์)

เปิดสอนทั้งหมด 3 วิชา
คณิตฯ, วิทย์ฯ, อังกฤษ

สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom application

(เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)


ค่าเรียน : 2,000 บาท

 

ม.1 – ม.3 (รอบวันอาทิตย์)

เปิดสอนทั้งหมด 2 วิชา
ภาษาไทย และสังคมศึกษา

สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom application

(เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)


ค่าเรียน : 1,300 บาท

 

คอร์สออนไลน์ ส.ค. - ก.ย. 64 ป.4-ป.6 วันเสาร์

ป.4 – ป.6 (รอบวันเสาร์)

เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา
คณิตฯ, วิทย์ฯ, อังกฤษ, ไทย และ สังคมฯ

สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom application

(เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)


ค่าเรียน : 2,000 บาท

 

คอร์สออนไลน์ ส.ค. - ก.ย. 64 ม.1-ม.3 วันเสาร์

ม.1 – ม.3 (รอบวันเสาร์)

เปิดสอนทั้งหมด 3 วิชา
คณิตฯ, วิทย์ฯ, อังกฤษ

สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom application

(เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)


ค่าเรียน : 2,000 บาท

 

ม.1 – ม.3 (รอบวันอาทิตย์)

เปิดสอนทั้งหมด 2 วิชา
ภาษาไทย และสังคมศึกษา

สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom application

(เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)


ค่าเรียน : 1,300 บาท

 

คอร์สออนไลน์ ส.ค. - ก.ย. 64 ป.4-ป.6 วันเสาร์

ป.4 – ป.6 (รอบวันเสาร์)

เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา
คณิตฯ, วิทย์ฯ, อังกฤษ, ไทย และ สังคมฯ

ค่าเรียน 2,000 บาท

 

คอร์สออนไลน์ ส.ค. - ก.ย. 64 ม.1-ม.3 วันเสาร์

ม.1 – ม.3 (รอบวันเสาร์)

เปิดสอนทั้งหมด 3 วิชา
คณิตฯ, วิทย์ฯ, อังกฤษ

ค่าเรียน : 2,000 บาท

 

ม.1 – ม.3 (รอบวันอาทิตย์)

เปิดสอนทั้งหมด 2 วิชา
ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ค่าเรียน : 1,300 บาท

 

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

Video สอนฟรี

EP.1 ตะลุยโจทย์ ป.6 เข้า ม.1

EP.2 ตะลุยโจทย์ ป.6 เข้า ม.1

EP.3 ตะลุยโจทย์ ป.6 เข้า ม.1

สถานที่เรียน บ้านครูกล้วย
แผนที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย อยุธยา
วิธีสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียนมี 2 วิธี

  • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย พร้อมชำระค่าเรียนก่อนถึงวันเปิดคอร์ส 
  • สมัครเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล, โรงเรียน และคอร์สที่ต้องการสมัคร ผ่านทาง LINE Application พร้อมโอนเงินค่ามัดจำบางส่วนเพื่อจองคอร์สเรียน

 

เปิดสอนคอร์สไหนบ้าง?

โดยปกติจะเป็นคอร์สสอนสด เรียนที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย มีทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว และแบบเรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูคอร์สที่เปิดสอนนี้ได้ที่ >>คอร์สเรียนทั้งหมด<< หรือทาง facebook fanpage 

Facebook
ใช้นักศึกษาฝึกสอนหรือไม่?

สอนโดยครู ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจง่าย

วิธีสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียนมี 2 วิธี

  • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย พร้อมชำระค่าเรียนก่อนถึงวันเปิดคอร์ส 
  • สมัครเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล, โรงเรียน และคอร์สที่ต้องการสมัคร ผ่านทาง LINE Application พร้อมโอนเงินค่ามัดจำบางส่วนเพื่อจองคอร์สเรียน

 

เปิดสอนคอร์สไหนบ้าง?

โดยปกติจะเป็นคอร์สสอนสด เรียนที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย มีทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว และแบบเรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปดูคอร์สที่เปิดสอนนี้ได้ที่ >>คอร์สเรียนทั้งหมด<< หรือทาง facebook fanpage 

Facebook
ใช้นักศึกษาฝึกสอนหรือไม่?

สอนโดยครู ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้เข้าใจง่าย

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดทันที 5 % เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดทันที 5 % เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน