คอร์สติวเพิ่มเกรด

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ปูพื้นฐานความรู้ให้แน่น เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อพิชิตเกรด 4 ในชั้นเรียน กับบ้านครูกล้วย โรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของอยุธยา

สอบถามรายละเอียด ดูรีวิวจาก facebook
คอร์สเปิดเทอม 1/2564

จุดเด่นของคอร์สนี้

คอร์สเปิดเทอม 1/2564 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งรายละเอียดของแต่ละระดับชั้น วันและเวลาเรียนจะแตกต่างกันไป ตามตารางเรียน

แนวทางในการสอน เน้นปูพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ให้แน่น เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา)
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน

การันตีด้วยประสบการณ์ในการกวดวิชามากว่า 17 ปี
สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
และมีเทคนิคในการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถพิชิตเกรด 4 ได้โดยง่าย

พิเศษ ! รับฟรีทันที กระเป๋าผ้ารักษ์โลก และสมุดจดบ้านครูกล้วย เมื่อสมัครเรียนกับเรา

คอร์ส อนุบาล 3 – ป.4

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา (ยกเว้นระดับอนุบาล 3 จะไม่มีวิชาสังคมศึกษา)

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์ส ป.5 – ป.6

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์สพิเศษ ป.3 – ป.6

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์ส ม.1 และ ม.3 (ร.ร.สาธิตฯ)

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์ส ม.1 และ ม.3 (เรียนวัน จันทร์-ศุกร์)

คอร์ส ม.1 และ ม.3 (เรียนวันเสาร์)

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

คอร์ส ม.4-ม.5

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ และ เคมี

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์สติวเพิ่มเกรด

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ปูพื้นฐานความรู้ให้แน่น เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อพิชิตเกรด 4 ในชั้นเรียน กับบ้านครูกล้วย โรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของอยุธยา

จุดเด่นของคอร์สนี้

คอร์สเปิดเทอม 1/2564 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งรายละเอียดของแต่ละระดับชั้น วันและเวลาเรียนจะแตกต่างกันไป ตามตารางเรียน

แนวทางในการสอน เน้นปูพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ให้แน่น เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา)
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน

การันตีด้วยประสบการณ์ในการกวดวิชามากว่า 17 ปี
สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
และมีเทคนิคในการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถพิชิตเกรด 4 ได้โดยง่าย

พิเศษ ! รับฟรีทันที กระเป๋าผ้ารักษ์โลก และสมุดจดบ้านครูกล้วย เมื่อสมัครเรียนกับเรา

คอร์ส อนุบาล 3 – ป.4

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา (ยกเว้นระดับอนุบาล 3 จะไม่มีวิชาสังคมศึกษา)

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์ส ป.5 – ป.6

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์สพิเศษ ป.3 – ป.6

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์ส ม.1 และ ม.3 (ร.ร.สาธิตฯ)

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

คอร์ส ม.1 และ ม.3 (เรียนวัน จันทร์-ศุกร์)

คอร์ส ม.1 และ ม.3 (เรียนวันเสาร์)

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

คอร์ส ม.4-ม.5

 

เปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ และ เคมี

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

พิเศษ!

รับฟรีทันที ! กระเป๋าผ้ารักษ์โลก และสมุดจดบ้านครูกล้วย เมื่อสมัครเรียน

พิเศษ!

รับฟรีทันที ! กระเป๋าผ้ารักษ์โลก และสมุดจดบ้านครูกล้วย เมื่อสมัครเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
ที่ตั้งบ้านครูกล้วย