คอร์สปิดเทอม
(Summer course)

ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ อยากชวนน้องๆมาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ให้เกิดประโยชน์ และทบทวนความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

บ้านครูกล้วยมีคอร์สปิดเทอม(ซัมเมอร์) ซึ่งเป็นคอร์ส ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้เดิม และเรียนพื้นฐานเนื้อหาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา ทำให้ถ่ายทอดความรู้ได้ลึกซึ้ง และเข้าใจง่าย

คอร์สปิดเทอม ฤดูร้อน summer course 64

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ต้องการ ทบทวนความรู้เดิม ในชั้นเรียนที่ผ่านมา และต้องการ ปูพื้นฐานความรู้ใหม่ สำหรับเปิดภาคเรียน เพื่อนำความรู้พื้นฐานไปต่อยอดในระดับที่ยากขึ้น

แนวทางในการสอน

เน้นสอนปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างเข้าใจ โดยไม่เน้นการจำสูตรลัดเพียงอย่างเดียว

 รับนักเรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และให้ได้ประสิทธิภาพในการสอน

ครูผู้สอนจบตรงสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน
ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจง่าย

คอร์สที่เปิดสอน

  • คอร์ส อนุบาล 3 – ป.1
  • คอร์ส ป.2 – ป.6
  • คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

คอร์ส อนุบาล 3 – ป.1

เปิดสอนทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

คอร์ส summer อนุบาล 3 - ป.1

ค่าเรียน  4,500 บาท

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

วันและเวลาเรียน

 

 

เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์ส ป.2 – ป.6

เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา

คอร์ส summer ป.2 - ป.6

ค่าเรียน  4,500 บาท

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

วันและเวลาเรียน

 

 

เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

เปิดสอนทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

คอร์ส summer พิเศษ ป.4 - ป.6

ค่าเรียน 2,000 บาท/วิชา

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

วันและเวลาเรียน

 

 

เรียนวัน พุธ,พฤหัสฯ,ศุกร์
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์สปิดเทอม
(Summer course)

ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ อยากชวนน้องๆมาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ให้เกิดประโยชน์ และทบทวนความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

บ้านครูกล้วยมีคอร์สปิดเทอม(ซัมเมอร์) ซึ่งเป็นคอร์ส ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้เดิม และเรียนพื้นฐานเนื้อหาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา ทำให้ถ่ายทอดความรู้ได้ลึกซึ้ง และเข้าใจง่าย

คอร์สปิดเทอม ฤดูร้อน summer course 64

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ต้องการ ทบทวนความรู้เดิม ในชั้นเรียนที่ผ่านมา และต้องการ ปูพื้นฐานความรู้ใหม่ สำหรับเปิดภาคเรียน เพื่อนำความรู้พื้นฐานไปต่อยอดในระดับที่ยากขึ้น

แนวทางในการสอน

เน้นสอนปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างเข้าใจ โดยไม่เน้นการจำสูตรลัดเพียงอย่างเดียว

 รับนักเรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และให้ได้ประสิทธิภาพในการสอน

ครูผู้สอนจบตรงสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน
ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจง่าย

คอร์สที่เปิดสอน

  • คอร์ส อนุบาล 3 – ป.1
  • คอร์ส ป.2 – ป.6
  • คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

คอร์ส อนุบาล 3 – ป.1

เปิดสอนทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

คอร์ส summer อนุบาล 3 - ป.1

ค่าเรียน  4,500 บาท

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

 
เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์ส ป.2 – ป.6

เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา

คอร์ส summer ป.2 - ป.6

ค่าเรียน  4,500 บาท

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

 
เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

เปิดสอนทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

คอร์ส summer พิเศษ ป.4 - ป.6

ค่าเรียน 2,000 บาท/วิชา

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

 

เรียนวัน พุธ,พฤหัสฯ,ศุกร์
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์สปิดเทอม

(Summer course)

ปิดเทอมซัมเมอร์นี้ อยากชวนน้องๆมาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ให้เกิดประโยชน์ และทบทวนความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

บ้านครูกล้วยมีคอร์สปิดเทอม(ซัมเมอร์) ซึ่งเป็นคอร์ส ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้เดิม และเรียนพื้นฐานเนื้อหาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา ทำให้ถ่ายทอดความรู้ได้ลึกซึ้ง และเข้าใจง่าย

คอร์สปิดเทอม ฤดูร้อน summer course 64

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ต้องการ ทบทวนความรู้เดิม ในชั้นเรียนที่ผ่านมา และต้องการ ปูพื้นฐานความรู้ใหม่ สำหรับเปิดภาคเรียน เพื่อนำความรู้พื้นฐานไปต่อยอดในระดับที่ยากขึ้น

แนวทางในการสอน

เน้นสอนปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างเข้าใจ โดยไม่เน้นการจำสูตรลัดเพียงอย่างเดียว

 รับนักเรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และให้ได้ประสิทธิภาพในการสอน

ครูผู้สอนจบตรงสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการสอน
ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจง่าย

คอร์สที่เปิดสอน

  • คอร์ส อนุบาล 3 – ป.1
  • คอร์ส ป.2 – ป.6
  • คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

คอร์ส อนุบาล 3 – ป.1

เปิดสอนทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

คอร์ส summer อนุบาล 3 - ป.1

คอร์สอนุบาล 3 – ป.1

ค่าเรียน  4,500 บาท

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

 
เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

สนใจคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์ส ป.2 – ป.6

เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา

คอร์ส summer ป.2 - ป.6

คอร์ส ป.2-ป.6

ค่าเรียน  4,500 บาท

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

 
เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

สนใจคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

เปิดสอนทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

คอร์ส summer พิเศษ ป.4 - ป.6

คอร์สพิเศษ ป.4 – ป.6

ค่าเรียน 2,000 บาท/วิชา

ทบทวนความรู้เดิม

ปูพื้นฐานความรู้ใหม่

เตรียมตัวเปิดภาคเรียน 1/2564

 
เรียนวัน พุธ,พฤหัสฯ,ศุกร์
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 64 – 14 พ.ค. 64

สนใจคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

ดูคอร์สเรียน

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดทันที 5 % เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน

โปรโมชั่นพิเศษ!

สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน

รับส่วนลดทันที 5 % เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวน

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
สถานที่เรียน บ้านครูกล้วย
สถานที่เรียน บ้านครูกล้วย