คอร์สเรียนทั้งหมด

[UPDATE ปี 2564]

คอร์สเรียนทั้งหมด

UPDATE ปี 2564

สอนเดี่ยวตัวต่อตัว และสอนเป็นกลุ่ม
กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และให้ได้ประสิทธิภาพในการสอน

มีทั้งคอร์สคอร์สติวเพิ่มเกรด / ติวเพื่อสอบเข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป / คอร์สตะลุยโจทย์

 

แนะนำคอร์สเรียน

  สำหรับเดือน มี.ค. 64 – เม.ย. 64  
 • คอร์สติวเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล ห้องปกติ   
 • คอร์สปิดเทอม (SUMMER)

คอร์สสุดฮิต

โปรโมชั่น

ส่วนลด 10 % สำหรับคอร์สติวเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล
เมื่อสมัครและชำระค่าเรียนก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ติวเพิ่มเกรด

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ปูพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ให้แน่น

เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา)

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร และมีความยืดหยุ่น

 

คอร์ส online สอนตัวต่อตัว

คอร์สออนไลน์

(สอนตัวต่อตัว)

คอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว)

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่

และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก

 

คอร์สปิดเทอม ฤดูร้อน summer course 64

คอร์สปิดเทอม

(Summer course)

สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 3 – ป.6 ที่ต้องการทบทวนความรู้เดิม และปูพื้นฐานความรู้ใหม่ สำหรับเปิดภาคเรียน

 

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัว

สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4

ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

 

คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

คอร์สตะลุยโจทย์

เข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ต้องการสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

 

 

ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส ONLINE ตะลุยโจทย์

ฝึกทำโจทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 เตรียมสอบเข้า ชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาล เรียนผ่าน zoom application

ปิดรับสมัครแล้ว
คอร์สเปิดเทอม 2/2563

คอร์สเปิดเทอม 2/2563

สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.3 – ม.6 ที่ต้องการ

ติวเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน

ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์สเรียนทั้งหมด

UPDATE ปี 2564

สอนเดี่ยวตัวต่อตัว และสอนเป็นกลุ่ม
กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และให้ได้ประสิทธิภาพในการสอน

มีทั้งคอร์สคอร์สติวเพิ่มเกรด / ติวเพื่อสอบเข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป / คอร์สตะลุยโจทย์

 

แนะนำคอร์สเรียน

  สำหรับเดือน มี.ค. 64 – เม.ย. 64  
 • คอร์สติวเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล ห้องปกติ   
 • คอร์สปิดเทอม (SUMMER)

คอร์สสุดฮิต

โปรโมชั่น

ส่วนลด 10 % สำหรับคอร์สติวเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล
เมื่อสมัครและชำระค่าเรียนก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ติวเพิ่มเกรด

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ปูพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ให้แน่น

เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา)

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร และมีความยืดหยุ่น

 

คอร์ส online สอนตัวต่อตัว

คอร์สออนไลน์

(สอนตัวต่อตัว)

คอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว)

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่

และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก

 

คอร์สปิดเทอม ฤดูร้อน summer course 64

คอร์สปิดเทอม

(Summer course)

สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 3 – ป.6 ที่ต้องการทบทวนความรู้เดิม และปูพื้นฐานความรู้ใหม่ สำหรับเปิดภาคเรียน

 

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัว

สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4

ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

 

คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

คอร์สตะลุยโจทย์

เข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ต้องการสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

 

 

ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส ONLINE ตะลุยโจทย์

ฝึกทำโจทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 เตรียมสอบเข้า ชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาล เรียนผ่าน zoom application

ปิดรับสมัครแล้ว
คอร์สเปิดเทอม 2/2563

คอร์สเปิดเทอม 2/2563

สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.3 – ม.6 ที่ต้องการ

ติวเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน

ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์สเรียนทั้งหมด

UPDATE ปี 2564

คอร์สสอนสด ติวตัวต่อตัว และติวเป็นกลุ่ม
กลุ่มละไม่เกิน 12 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และให้ได้ประสิทธิภาพในการสอน

มีทั้งคอร์สติวเพิ่มเกรด / ติวเพื่อสอบเข้า ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป / คอร์สตะลุยโจทย์

 

แนะนำคอร์สเรียน

  สำหรับเดือน มี.ค. 64 – เม.ย. 64  
 • คอร์สติวเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล ห้องปกติ   
 • คอร์สปิดเทอม (SUMMER)

คอร์สสุดฮิต

  โปรโมชั่นส่วนลด 10 %  

สำหรับคอร์สติวเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาล

เมื่อสมัครและชำระค่าเรียนก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ติวเพิ่มเกรด

คอร์สเปิดเทอม 1/2564

ปูพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ให้แน่น

เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา)

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร และมีความยืดหยุ่น

 

คอร์ส online สอนตัวต่อตัว

คอร์สออนไลน์

(สอนตัวต่อตัว)

คอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว)

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่

และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก

 

คอร์สปิดเทอม ฤดูร้อน summer course 64

คอร์สปิดเทอม

(Summer course)

สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 3 – ป.6 ที่ต้องการทบทวนความรู้เดิม และปูพื้นฐานความรู้ใหม่ สำหรับเปิดภาคเรียน

 

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัว

สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4

ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

 

คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

คอร์สตะลุยโจทย์

เข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ต้องการสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ

 

 

ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส ONLINE ตะลุยโจทย์

ฝึกทำโจทย์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 เตรียมสอบเข้า ชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาล เรียนผ่าน zoom application

ปิดรับสมัครแล้ว
คอร์สเปิดเทอม 2/2563

คอร์สเปิดเทอม 2/2563

สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.3 – ม.6 ที่ต้องการ

ติวเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน

ปิดรับสมัครแล้ว

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย