คอร์สเรียนทั้งหมดปี 2565
คอร์สเรียนทั้งหมดปี 2565
คอร์สเรียนทั้งหมดปี 2565

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเรียนทั้งหมด

 UPDATE ล่าสุด ต.ค. 2566

คอร์สเปิดเทอม 2/2566

คอร์สเพิ่มเกรดในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1 – ม.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

คอร์สปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดสอน 5 วิชาหลัก ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 

ดูรายละเอียด

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเรียนทั้งหมด

 UPDATE ล่าสุด ต.ค. 2566

คอร์สเปิดเทอม 2/2566

คอร์สเพิ่มเกรดในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1 – ม.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

คอร์สปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดสอน 5 วิชาหลัก ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 

ดูรายละเอียด

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเรียนทั้งหมด

 UPDATE ล่าสุด ต.ค. 2566

คอร์สเปิดเทอม 2/2566

คอร์สเพิ่มเกรดในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1 – ม.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2566

คอร์สปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดสอน 5 วิชาหลัก ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 และ คอร์สพิเศษตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 

ดูรายละเอียด

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน