คอร์สเรียนทั้งหมดปี 2565
คอร์สเรียนทั้งหมดปี 2565
คอร์สเรียนทั้งหมดปี 2565

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเรียนทั้งหมด

 UPDATE ล่าสุด ม.ค. 2566

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 ร.ร. จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ของ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

คอร์สเปิดเทอม 2/2565 และคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ติวเข้มเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และคอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1  

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565 และคอร์สพิเศษตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 

ดูรายละเอียด

 ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 1/2565

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 – ม.6 โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการสอน 

ดูรายละเอียด

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเรียนทั้งหมด

 UPDATE ล่าสุด ม.ค. 2566

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 ร.ร. จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ของ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

คอร์สเปิดเทอม 2/2565 และคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ติวเข้มเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และคอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1  

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565 และคอร์สพิเศษตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 

ดูรายละเอียด

 ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 1/2565

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 – ม.6 โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการสอน 

ดูรายละเอียด

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเรียนทั้งหมด

 UPDATE ล่าสุด ม.ค. 2566

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 ร.ร. จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ของ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

คอร์สเปิดเทอม 2/2565 และคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ติวเข้มเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และคอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1  

ดูรายละเอียด

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2565 และคอร์สพิเศษตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ปูพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1 – ม.3 

ดูรายละเอียด

 ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 1/2565

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 – ม.6 โดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการสอน 

ดูรายละเอียด

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน