คอร์สติวเพิ่มเกรดชั้นเรียน / ติวสอบเข้า ม.1

คอร์สเปิดเทอม 2/2565

ปูพื้นฐานความรู้ให้แน่น เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อพิชิตเกรด 4 ในชั้นเรียน กับบ้านครูกล้วย โรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของอยุธยา

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
เรียนพิเศษอยุธยา คอร์สเปิดเทอม 2/2565

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเปิดเทอม 2/2565

ติวเข้มเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน เนื้อหาภาคเรียนที่ 2/2565  ระดับชั้นประถมฯ(ป.1-ป.6), ม.ต้น(ม.1-ม.3) และ ม.ปลาย(ม.4-ม.6)  วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
 
คอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1
สรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร. รัฐบาลชั้นนำ  ห้องเรียนปกติ, Gifted, EP เพิ่มความมั่นใจ ให้พร้อมลุยทุกสนามสอบ สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้

รูปแบบในการเรียน

เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว หรือนักเรียนจัดกลุ่มเพื่อนๆ มาเอง ตั้งแต่ 2-5 คน สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน หรือต้องการเรียนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอเพื่อน

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 12 คน ตามที่โรงเรียนจัดให้

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ดูที่ตั้งของโรงเรียน

คอร์ส online สอนสดผ่าน zoom เรียนได้ทุกที่ สะดวก เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงเรียน

คอร์สติวเพิ่มเกรดชั้นเรียน / ติวสอบเข้า ม.1

คอร์สเปิดเทอม 2/2565

ปูพื้นฐานความรู้ให้แน่น เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อพิชิตเกรด 4 ในชั้นเรียน กับบ้านครูกล้วย โรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของอยุธยา

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
เรียนพิเศษอยุธยา คอร์สเปิดเทอม 2/2565

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเปิดเทอม 2/2565

ติวเข้มเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน เนื้อหาภาคเรียนที่ 2/2565  ระดับชั้นประถมฯ(ป.1-ป.6), ม.ต้น(ม.1-ม.3) และ ม.ปลาย(ม.4-ม.6)  วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
 
คอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1  สรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร. รัฐบาลชั้นนำ  ห้องเรียนปกติ, Gifted, EP เพิ่มความมั่นใจ ให้พร้อมลุยทุกสนามสอบ สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้

รูปแบบในการเรียน

เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว หรือนักเรียนจัดกลุ่มเพื่อนๆ มาเอง ตั้งแต่ 2-5 คน สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน หรือต้องการเรียนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอเพื่อน

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 12 คน ตามที่โรงเรียนจัดให้

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ดูที่ตั้งของโรงเรียน

คอร์ส online สอนสดผ่าน zoom เรียนได้ทุกที่ สะดวก เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงเรียน

เรียนพิเศษอยุธยา คอร์สเปิดเทอม 2/2565

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สเปิดเทอม 2/2565

ติวเข้มเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน เนื้อหาภาคเรียนที่ 2/2565  ระดับชั้นประถมฯ, ม.ต้น และ ม.ปลาย วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
 
คอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1
สรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร. รัฐบาลชั้นนำ  ห้องเรียนปกติ, Gifted, EP เพิ่มความมั่นใจ ให้พร้อมลุยทุกสนามสอบ สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้

รูปแบบในการเรียน

เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว หรือนักเรียนจัดกลุ่มเพื่อนๆ มาเอง ตั้งแต่ 2-5 คน สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน หรือต้องการเรียนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอเพื่อน

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 12 คน ตามที่โรงเรียนจัดให้

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ดูที่ตั้งของโรงเรียน

คอร์ส online สอนสดผ่าน zoom เรียนได้ทุกที่ สะดวก เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงเรียน

ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 2/2565

คอร์สเปิดเทอม ป.1-ป.4
เปิดเทอม 2 2565
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เปิดเทอม 2
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1
คอร์สเปิดเทอม ม.1-ม.3
คอร์สเปิดเทอม ม.4-ม.6

เปิดคอร์สเพิ่ม (รอบวันอาทิตย์) สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.5

คอร์สรอบวันอาทิตย์

ระยะเวลาเรียนคอร์สเปิดเทอม 2/2565

รอบวันธรรมดา
เรียนวันอังคารที่ 1 พ.ย. 65 – วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66
รอบวันเสาร์
เรียนวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 – วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 66
รอบวันอาทิตย์
เรียนวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 – วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 66

ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 2/2565

คอร์สเปิดเทอม ป.1-ป.4
เปิดเทอม 2 2565
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เปิดเทอม 2
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1
คอร์สเปิดเทอม ม.1-ม.3
คอร์สเปิดเทอม ม.4-ม.6

เปิดคอร์สเพิ่ม (รอบวันอาทิตย์) สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.5

คอร์สรอบวันอาทิตย์

ระยะเวลาเรียนคอร์สเปิดเทอม 2/2565

รอบวันธรรมดา
เรียนวันอังคารที่ 1 พ.ย. 65 – วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66
รอบวันเสาร์
เรียนวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 – วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 66
รอบวันอาทิตย์
เรียนวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 – วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 66

ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 2/2565

คอร์สเปิดเทอม ป.1-ป.4
เปิดเทอม 2 2565
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เปิดเทอม 2
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1
คอร์สเปิดเทอม ม.1-ม.3
คอร์สเปิดเทอม ม.4-ม.6

เปิดคอร์สเพิ่ม (รอบวันอาทิตย์)

สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.5

คอร์สรอบวันอาทิตย์

ระยะเวลาเรียนของคอร์ส

รอบวันธรรมดา
เรียนวันอังคารที่ 1 พ.ย. 65 – วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66
รอบวันเสาร์
เรียนวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 – วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 66
รอบวันอาทิตย์
เรียนวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 – วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 66

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted