ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำห้องปกติ, Gifted และ English Program(EP.)

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้า ม.1 ร.ร.จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์ส ม.1 จะแบ่งเป็น 2 คอร์ส คือ

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

On-Site (ห้องเรียนพิเศษ Gifted, EP. English Program และ ภาษาจีน)

gifted english program

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
English Program(EP.) และภาษาจีน

เรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

 ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะคอร์ส EP.)

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 30 ม.ค. 66 – 3 มี.ค. 66

เวลา 18.30 – 20.00 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน  4,000 บาท

On-Site (ห้องเรียนปกติ)

ติวสอบเข้า ม.1  ห้องเรียนปกติ

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 66 – 24 มี.ค. 66

เวลา 08.30 – 16.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน  9,000 บาท

(มีอาหารกลางวันฟรี!)

ติวสอบเข้า ม.1 คอร์สสอนสด Online 

เรียนผ่าน Zoom Applicaton สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (คอร์ส Online)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

 เรียน Online ผ่าน Zoom application

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 66 – 10 มี.ค. 66

เวลา 18.30 – 20.00 น.

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 มี.ค. 66 – 24 มี.ค. 66

เวลา 16.30 – 20.00 น.

(ภายใน 1 คอร์ส จะเรียนทั้งหมด 2 ช่วง)

ค่าเรียน  6,000 บาท

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ
ติวสอบเข้า ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

เรียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

(สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้)

 สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

คณิตศาสตร์  เวลา 13.00 – 14.30 น.

วิทยาศาสตร์ เวลา 14.30 – 16.00 น.

ภาษาอังกฤษ เวลา 16.30 – 18.00 น.

เรียนวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 66- ศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66

ค่าเรียน วิชาละ  3,500 บาท

 ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำห้องปกติ, Gifted และ English Program(EP.)

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้า ม.1 ร.ร.จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์ส ม.1 จะแบ่งเป็น 2 คอร์ส คือ

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

On-Site (ห้องเรียนพิเศษ Gifted, EP. English Program และ ภาษาจีน)

gifted english program

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
English Program(EP.) และภาษาจีน

เรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

 ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะคอร์ส EP.)

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 30 ม.ค. 66 – 3 มี.ค. 66

เวลา 18.30 – 20.00 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน  4,000 บาท

On-Site (ห้องเรียนปกติ)

ติวสอบเข้า ม.1  ห้องเรียนปกติ

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 66 – 24 มี.ค. 66

เวลา 08.30 – 16.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน  9,000 บาท

(มีอาหารกลางวันฟรี!)

ติวสอบเข้า ม.1 คอร์สสอนสด Online 

เรียนผ่าน Zoom Applicaton สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (คอร์ส Online)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

 เรียน Online ผ่าน Zoom application

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 66 – 10 มี.ค. 66

เวลา 18.30 – 20.00 น.

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 มี.ค. 66 – 24 มี.ค. 66

เวลา 16.30 – 20.00 น.

(ภายใน 1 คอร์ส จะเรียนทั้งหมด 2 ช่วง)

ค่าเรียน  6,000 บาท

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ
ติวสอบเข้า ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

เรียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

(สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้)

 สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

คณิตศาสตร์  เวลา 13.00 – 14.30 น.

วิทยาศาสตร์ เวลา 14.30 – 16.00 น.

ภาษาอังกฤษ เวลา 16.30 – 18.00 น.

เรียนวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 66- ศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66

ค่าเรียน วิชาละ  3,500 บาท

 ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำห้องปกติ, Gifted และ English Program(EP.)

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้า ม.1 ร.ร.จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์ส ม.1 จะแบ่งเป็น 2 คอร์ส คือ

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

On-Site (ห้องเรียนพิเศษ Gifted, EP. English Program และ ภาษาจีน)

gifted english program

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
English Program(EP.) และภาษาจีน

เรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

 ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะคอร์ส EP.)

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 30 ม.ค. 66 – 3 มี.ค. 66

เวลา 18.30 – 20.00 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน  4,000 บาท

On-Site (ห้องเรียนปกติ)

ติวสอบเข้า ม.1  ห้องเรียนปกติ

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 66 – 24 มี.ค. 66

เวลา 08.30 – 16.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน  9,000 บาท

(มีอาหารกลางวันฟรี!)

ติวสอบเข้า ม.1 คอร์สสอนสด Online 

เรียนผ่าน Zoom Applicaton สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (คอร์ส Online)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

 เรียน Online ผ่าน Zoom application

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 66 – 10 มี.ค. 66

เวลา 18.30 – 20.00 น.

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 มี.ค. 66 – 24 มี.ค. 66

เวลา 16.30 – 20.00 น.

(ภายใน 1 คอร์ส จะเรียนทั้งหมด 2 ช่วง)

ค่าเรียน  6,000 บาท

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ
ติวสอบเข้า ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

เรียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

(สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้)

 สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

คณิตศาสตร์  เวลา 13.00 – 14.30 น.

วิทยาศาสตร์ เวลา 14.30 – 16.00 น.

ภาษาอังกฤษ เวลา 16.30 – 18.00 น.

เรียนวันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 66- ศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66

ค่าเรียน วิชาละ  3,500 บาท

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

 UPDATE ล่าสุด ปี 2565 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ(gifted, English Program และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted