คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์ส ม.1 จะแบ่งเป็น 2 คอร์ส คือ

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

คอร์ส ม.4

 •  ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
English Program(EP.)

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ค่าเรียน  2,700 บาท

สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะคอร์ส EP.)

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

ตั้งแต่ 15 มี.ค. 64 – 2 เม.ย. 64

เวลา 18.30 – 20.00 น.

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

มีคอร์สเรียน...อีกเพียบ

ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ค่าเรียน  7,000 บาท

สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

มีอาหารกลางวัน ฟรี!

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64

เวลา 08.30 – 15.30 น.

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

มีคอร์สเรียน...อีกเพียบ

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.จอมฯ, อ.ย.ว. และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป

คอร์ส ม.1 แบ่งเป็น 2 คอร์ส คือ

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

คอร์ส ม.4

 •  ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
English Program(EP.)

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ค่าเรียน  2,700 บาท

สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะคอร์ส EP.)

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

ตั้งแต่ 15 มี.ค. 64 – 2 เม.ย. 64

เวลา 18.30 – 20.00 น.

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

มีคอร์สเรียน...อีกเพียบ

ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ

คอร์สติว สอบเข้า ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

ค่าเรียน  7,000 บาท

สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

มีอาหารกลางวัน ฟรี!

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64

เวลา 08.30 – 15.30 น.

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

มีคอร์สเรียน...อีกเพียบ

รายละเอียดคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาในระดับชั้นประถม ที่ใช้สำหรับสอบเข้า ม.1 แบบกระชับ และเข้าใจง่าย
 • ฝึกทำโจทย์พร้อม เทคนิคในการทำข้อสอบ  จนเกิดความชำนาญ
 • ทดลองจับเวลาทำข้อสอบ เพื่อเป็น การจำลองสนามสอบ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลา และลดความตื่นเต้น ที่จะเกิดขึ้นในสนามสอบจริง
 • สำหรับคอร์สติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP. จะเพิ่มเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

วิชาที่เปิดสอน 

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา

วัน-เวลาเรียน

 • คอร์สติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 เวลา 08.30 – 15.30 น.
 • คอร์สติวเข้า ม.1 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 64 – 2 เม.ย. 64 เวลา 18.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 

 • คอร์สติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ ค่าเรียน 7,000 บาท พร้อมอาหารกลางวันที่โรงเรียน
 • คอร์สติวเข้า ม.1 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ค่าเรียน 2,700 บาท 

ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

คอร์สติวสอบเข้า ม.4

ค่าเรียน  8,000 บาท

สรุปเนื้อหาระดับชั้น ม.ต้น แบบกระชับ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

มีอาหารกลางวัน ฟรี!

เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์

ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 1 พ.ค. 64

เวลา 09.00 – 15.00 น.

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

มีคอร์สเรียน...อีกเพียบ

รายละเอียดคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาในระดับ ม.ต้น ที่ใช้สำหรับสอบเข้า ม.4 แบบกระชับ และเข้าใจง่าย
 • ฝึกทำโจทย์พร้อม เทคนิคในการทำข้อสอบ  จนเกิดความชำนาญ
 • ทดลองจับเวลาทำข้อสอบ เพื่อเป็น การจำลองสนามสอบ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลา และลดความตื่นเต้น ที่จะเกิดขึ้นในสนามสอบจริง

วิชาที่เปิดสอน 

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาเรียน

 • คอร์สติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 1 พ.ค. 64 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ค่าเรียน 

 • คอร์สติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ ค่าเรียน 8,000 บาท พร้อมอาหารกลางวันที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาในระดับชั้นประถม ที่ใช้สำหรับสอบเข้า ม.1 แบบกระชับ และเข้าใจง่าย
 • ฝึกทำโจทย์พร้อม เทคนิคในการทำข้อสอบ  จนเกิดความชำนาญ
 • ทดลองจับเวลาทำข้อสอบ เพื่อเป็น การจำลองสนามสอบ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลา และลดความตื่นเต้น ที่จะเกิดขึ้นในสนามสอบจริง
 • สำหรับคอร์สติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP. จะเพิ่มเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

วิชาที่เปิดสอน 

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา

วัน-เวลาเรียน

 • คอร์สติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 เวลา 08.30 – 15.30 น.
 • คอร์สติวเข้า ม.1 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted),
  English Program(EP.)  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 64 – 2 เม.ย. 64 เวลา 18.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 

 • คอร์สติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ ค่าเรียน 7,000 บาท พร้อมอาหารกลางวันที่โรงเรียน
 • คอร์สติวเข้า ม.1 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ค่าเรียน 2,700 บาท 

ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

คอร์สติวสอบเข้า ม.4

ค่าเรียน  8,000 บาท

สรุปเนื้อหาระดับชั้น ม.ต้น แบบกระชับ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า จำลองสนามสอบ

มีอาหารกลางวัน ฟรี!

เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์

ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 1 พ.ค. 64

เวลา 09.00 – 15.00 น.

หากสนใจดูคอร์สเรียนอื่นๆ ที่บ้านครูกล้วยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้

มีคอร์สเรียน...อีกเพียบ

รายละเอียดคอร์ส

 • สรุปเนื้อหาในระดับ ม.ต้น ที่ใช้สำหรับสอบเข้า ม.4 แบบกระชับ และเข้าใจง่าย
 • ฝึกทำโจทย์พร้อม เทคนิคในการทำข้อสอบ  จนเกิดความชำนาญ
 • ทดลองจับเวลาทำข้อสอบ เพื่อเป็น การจำลองสนามสอบ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลา และลดความตื่นเต้น ที่จะเกิดขึ้นในสนามสอบจริง

วิชาที่เปิดสอน 

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาเรียน

 • คอร์สติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 – 1 พ.ค. 64 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ค่าเรียน 

 • คอร์สติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ ค่าเรียน 8,000 บาท พร้อมอาหารกลางวันที่โรงเรียน

วิธีสมัครเรียน

 • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย พร้อมชำระค่าเรียนก่อนถึงวันเปิดคอร์ส
 • สมัครเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล, โรงเรียน และคอร์สที่ต้องการสมัคร ผ่านทาง LINE Application พร้อมโอนเงินค่ามัดจำบางส่วนเพื่อจองคอร์สเรียน

วิธีสมัครเรียน

 • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย พร้อมชำระค่าเรียนก่อนถึงวันเปิดคอร์ส
 • สมัครเรียนโดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล, โรงเรียน และคอร์สที่ต้องการสมัคร ผ่านทาง LINE Application พร้อมโอนเงินค่ามัดจำบางส่วนเพื่อจองคอร์สเรียน
สถานที่เรียน บ้านครูกล้วย
แผนที่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย อยุธยา
สถานที่เรียน บ้านครูกล้วย

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย
บรรยากาศในห้องเรียน บ้านครูกล้วย