ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำห้องปกติ, Gifted และ English Program(EP.)

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ อยุธยา

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบจริง

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted), English Program(EP.), ภาษาจีน (On-Site)

สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าชั้น ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบจริง

 •  ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online)

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted, EP. English Program และ ภาษาจีน (On-Site)

ติวสอบเข้า ม.1

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่ 11 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67

เวลา 08.30 – 16.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน 9,000 บาท

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online ผ่าน Zoom)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่ 4 มี.ค. 67 – 8 มี.ค. 67
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่ 11 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67
เวลา 16.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 6,000 บาท (รวมทั้ง 2 ช่วง)

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย์-คณิต (Gifted), English Program(EP.) และภาษาจีน

เรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

 ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

(เฉพาะคอร์ส EP.)

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 22 ม.ค. 67 – 16 ก.พ. 67
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 3,200 บาท

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

ติวสอบเข้า ม.4

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

เรียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

 สรุปเนื้อหา แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 4 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67

คณิตศาสตร์ : เวลา 13.00 – 14.30 น.

ภาษาอังกฤษ : เวลา 15.00 – 16.30 น.

วิทยาศาสตร์ : เวลา 17.00 – 18.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน วิชาละ 3,500 บาท

 ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำห้องปกติ, Gifted และ English Program(EP.)

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ อยุธยา

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบจริง

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted), English Program(EP.), ภาษาจีน (On-Site)

สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าชั้น ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบจริง

 •  ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online)

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted, EP. English Program และ ภาษาจีน (On-Site)

ติวสอบเข้า ม.1

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่ 11 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67

เวลา 08.30 – 16.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน 9,000 บาท

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online ผ่าน Zoom)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่ 4 มี.ค. 67 – 8 มี.ค. 67
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่ 11 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67
เวลา 16.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 6,000 บาท (รวมทั้ง 2 ช่วง)

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย์-คณิต (Gifted), English Program(EP.) และภาษาจีน

เรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

 ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

(เฉพาะคอร์ส EP.)

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 22 ม.ค. 67 – 16 ก.พ. 67
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 3,200 บาท

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

ติวสอบเข้า ม.4

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

เรียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

 สรุปเนื้อหา แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 4 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67

คณิตศาสตร์ : เวลา 13.00 – 14.30 น.

ภาษาอังกฤษ : เวลา 15.00 – 16.30 น.

วิทยาศาสตร์ : เวลา 17.00 – 18.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน วิชาละ 3,500 บาท

ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ อยุธยา

 ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำห้องปกติ, Gifted และ English Program(EP.)

ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำ

สอบถาม/สมัครเรียน ดูคอร์สเรียนทั้งหมด

” โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย ประสบการณ์ในการกวดวิชากว่า 20 ปี

สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา “

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

สำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบจริง

 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online)
 •  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted), English Program(EP.), ภาษาจีน (On-Site)

สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าชั้น ม.4 ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบจริง

 •  ติวเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online)

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted, EP. English Program และ ภาษาจีน (On-Site)

ติวสอบเข้า ม.1

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่ 11 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67

เวลา 08.30 – 16.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน 9,000 บาท

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ (Online ผ่าน Zoom)

เรียน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่ 4 มี.ค. 67 – 8 มี.ค. 67
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่ 11 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67
เวลา 16.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 6,000 บาท (รวมทั้ง 2 ช่วง)

ติวสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย์-คณิต (Gifted), English Program(EP.) และภาษาจีน

เรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 สรุปเนื้อหาชั้น ป.6 แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

 ฝึกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

(เฉพาะคอร์ส EP.)

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 22 ม.ค. 67 – 16 ก.พ. 67
เวลา 18.30 – 20.00 น.

ค่าเรียน 3,200 บาท

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

ติวสอบเข้า ม.4

ติวสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ (On-Site)

เรียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

 สรุปเนื้อหา แบบกระชับ

 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า 

ระยะเวลาคอร์ส

เรียนทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่ 4 มี.ค. 67 – 22 มี.ค. 67

คณิตศาสตร์ : เวลา 13.00 – 14.30 น.

ภาษาอังกฤษ : เวลา 15.00 – 16.30 น.

วิทยาศาสตร์ : เวลา 17.00 – 18.30 น.

คอร์ส on-site สอนสดที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  ที่ตั้งของโรงเรียน

ค่าเรียน วิชาละ 3,500 บาท

วิธีสมัครเรียน

เพิ่มเพื่อน

 1. เพิ่มเพื่อน LINE ID : @bankrukluay
 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
 3. ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
 4. สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2566 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

สอบเข้า ม.1 ปี 2566

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2566 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2566
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย

ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

สอบเข้า ม.1 ปี 2566