บ้านครูกล้วย Online course

คอร์สออนไลน์ สอนสดผ่าน ZOOM

แบบตัวต่อตัว

มาเตรียมความพร้อมกับคอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยว แบบตัวต่อตัว) นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก เรียนผ่าน zoom application (เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)

สอบถามรายละเอียด/สมัครเรียน

คอร์สออนไลน์ สอนสดผ่าน ZOOM แบบตัวต่อตัว

ในยุคข้อมูลข่าวสาร ความรู้มีอยู่ทุกที่ ให้เรียนรู้ได้ทุกเวลา มาเตรียมความพร้อมกับคอร์สออนไลน์ เรียนสดผ่าน zoom cloud meetings เรียนได้ทุกที่ เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก

คอร์สออนไลน์เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทำให้มีเวลาเหลือได้ทบทวนบทเรียนและได้ทำกิจกรรมอื่นๆ

แนวทางในการสอน จะเป็นการสอนสดผ่าน zoom cloud meetings เสมือนกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งได้ผลกว่าการเรียนออนไลน์แบบดูวิดีโอในกลุ่มของเด็กเล็ก (ระดับประถม และ ระดับมัธยม) โดยได้เปรียบเทียบการเรียนออนไลน์ไว้ตามตาราง ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการเรียนออนไลน์แบบสอนสด - การเรียนแบบดูวิดีโอ

คอร์สออนไลน์ สอนสดผ่าน ZOOM แบบตัวต่อตัว

เปิดสอนระดับชั้น ป. 5 – ม.6
เลือกเรียนได้ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
สอนสดตัวต่อตัวผ่าน zoom application (เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)

จุดเด่นของคอร์สนี้

  เลือกวัน-เวลาเรียนได้ตามสะดวก

  การสอนตัวต่อตัว ทำให้แก้ปัญหานักเรียนได้ตรงจุด
 
✓  นักเรียนซักถามได้ตลอดเวลา เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา
 
  เนื้อหามีความยืดหยุ่น สามารถเลือกเรียน
     หรือเน้นเฉพาะเรื่องที่ไม่เข้าใจได้
 
✓  เรียนได้ทุกที่ ไม่เสียเวลาเดินทาง
 
ดูคอร์สเรียนอื่นๆ สอบถาม/สมัครเรียน
คอร์ส online สอนตัวต่อตัว

คอร์สออนไลน์

(สอนตัวต่อตัว)

คอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว)

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่

และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก


ค่าเรียน 4,000 บาท

(เรียน 10 ชั่วโมง)

 

บ้านครูกล้วย Online course

คอร์สออนไลน์ สอนสดผ่าน ZOOM แบบตัวต่อตัว

มาเตรียมความพร้อมกับคอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยว แบบตัวต่อตัว) นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก เรียนผ่าน zoom application (เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)

คอร์สออนไลน์ สอนสดผ่าน ZOOM แบบตัวต่อตัว

ในยุคข้อมูลข่าวสาร ความรู้มีอยู่ทุกที่ ให้เรียนรู้ได้ทุกเวลา มาเตรียมความพร้อมกับคอร์สออนไลน์ เรียนสดผ่าน zoom cloud meetings เรียนได้ทุกที่ เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก

คอร์สออนไลน์เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทำให้มีเวลาเหลือได้ทบทวนบทเรียนและได้ทำกิจกรรมอื่นๆ

แนวทางในการสอน จะเป็นการสอนสดผ่าน zoom cloud meetings เสมือนกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งได้ผลกว่าการเรียนออนไลน์แบบดูวิดีโอในกลุ่มของเด็กเล็ก (ระดับประถม และ ระดับมัธยม) โดยได้เปรียบเทียบการเรียนออนไลน์ไว้ตามตาราง ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการเรียนออนไลน์แบบสอนสด - การเรียนแบบดูวิดีโอ

คอร์สออนไลน์ สอนสดผ่าน ZOOM แบบตัวต่อตัว

เปิดสอนระดับชั้น ป. 5 – ม.6
เลือกเรียนได้ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
สอนสดตัวต่อตัวผ่าน zoom application (เรียนผ่านมือถือ tablet หรือ PC)
คอร์ส online สอนตัวต่อตัว

คอร์สออนไลน์

(สอนตัวต่อตัว)

คอร์ส ONLINE (สอนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว)

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่

และเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก


ค่าเรียน 4,000 บาท

(เรียน 10 ชั่วโมง)

 

จุดเด่นของคอร์สนี้

  เลือกวัน-เวลาเรียนได้ตามสะดวก

  การสอนตัวต่อตัว ทำให้แก้ปัญหานักเรียนได้ตรงจุด
 
✓  นักเรียนซักถามได้ตลอดเวลา เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา
 
  เนื้อหามีความยืดหยุ่น สามารถเลือกเรียน
     หรือเน้นเฉพาะเรื่องที่ไม่เข้าใจได้
 
✓  เรียนได้ทุกที่ ไม่เสียเวลาเดินทาง
 
สอบถาม/สมัครเรียน

วิธีการใช้งาน zoom cloud meetings

ถ้าจะพูดถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ แบบสอนสด โดยที่ครูและนักเรียนสามารถโต้ตอบกันได้ และสามารถแชร์สิ่งที่ครูกำลังเขียนอธิบายให้นักเรียนได้เห็นเสมือนเรียนในห้องเรียนจริง
โปรแกรม zoom cloud meetings ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการเรียนออนไลน์
ดูวิธีการใช้งาน zoom cloud meetings
zoom cloud meetings
zoom cloud meetings

วิธีการใช้งาน zoom cloud meetings

ถ้าจะพูดถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ แบบสอนสด โดยที่ครูและนักเรียนสามารถโต้ตอบกันได้ และสามารถแชร์สิ่งที่ครูกำลังเขียนอธิบายให้นักเรียนได้เห็นเสมือนเรียนในห้องเรียนจริง
โปรแกรม zoom cloud meetings ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการเรียนออนไลน์
ดูวิธีการใช้งาน zoom cloud meetings

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  [UPDATE ล่าสุด ปี 2564]  

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ไพลิน รักษาพล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนภร อุณหกาญจน์กิจ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.เพลินพิชชา ทางธนกุล

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนพร เทียมวรรณ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.ญาณาธิป ศิริพัฒน์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ช.นพวิชญ์ จิตต์บุรุษ

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

สอบติดเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา ปี 2564

ด.ญ.ธนัชญา ลีลานุรักษ์

สอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ อยุธยา

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

 UPDATE ล่าสุด ปี 2565 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ(gifted, English Program และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted