คอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์สสอนสดออนไลน์ สรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร. รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบ

ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์แนวข้อสรุปเก่า สอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการตรงสาขาวิชา สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบแบบแน่นๆ 

คอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ค่าเรียนวิชาละ  3,000 บาท

สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ อย่างกระชับ

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า

เรียนออนไลน์ ผ่าน zoom application 

สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทาง

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 (17 สัปดาห์)

เวลา 18.30 – 20.00 น.

สอบถาม/สมัครเรียน คอร์สเรียนทั้งหมด

วิธีสมัครเรียน

  • แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
  • ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
  • สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

คอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์สสอนสดออนไลน์ สรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร. รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบ

ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์แนวข้อสรุปเก่า สอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการตรงสาขาวิชา สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบแบบแน่นๆ 

คอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ค่าเรียนวิชาละ  3,000 บาท

สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ อย่างกระชับ

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า

เรียนออนไลน์ ผ่าน zoom application 

สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทาง

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 (17 สัปดาห์)

เวลา 18.30 – 20.00 น.

สอบถาม/สมัครเรียน คอร์สเรียนทั้งหมด

วิธีสมัครเรียน

  • แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
  • ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
  • สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

คอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์สสอนสดออนไลน์ สรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร. รัฐบาลชั้นนำทั่วไป เพิ่มความมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบ

ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯ และ ร.ร.รัฐบาลชั้นนำทั่วไป สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์แนวข้อสรุปเก่า สอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการตรงสาขาวิชา สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบแบบแน่นๆ 

คอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

ค่าเรียนวิชาละ  3,000 บาท

สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ อย่างกระชับ

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า

เรียนออนไลน์ ผ่าน zoom application 

สะดวก เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทาง

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65 (17 สัปดาห์)

เวลา 18.30 – 20.00 น.

สอบถาม/สมัครเรียน คอร์สเรียนทั้งหมด

วิธีสมัครเรียน

  • แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
  • ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
  • สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

  UPDATE ล่าสุดปี 2565  

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED, English Program (EP.) และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted

ผลงานนักเรียนบ้านครูกล้วย

 UPDATE ล่าสุด ปี 2565 

ผลงานของนักเรียนบ้านครูกล้วย ปี 2565
สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1
ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ และอยุธยาวิทยาลัย
ห้องเรียนพิเศษ(gifted, English Program และภาษาจีน)

bankrukluay-congrats-gifted