ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม 1/2565

ปูพื้นฐานความรู้ให้แน่น เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อพิชิตเกรด 4 ในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

คอร์สเปิดเทอม 1/2565

รายละเอียดของคอร์ส

  • เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • แนวทางในการสอน เน้นปูพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ให้แน่น เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา) เนื้อหาตรงตามหลักสูตร และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน
  • สอนโดยอาจารย์ที่จบตรงสาขาวิชา มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และมีเทคนิคในการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถพิชิตเกรด 4 ได้โดยง่าย
  • คอร์ส on-site เรียนที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูกล้วย  แผนที่
  • คอร์ส online สอนสดผ่าน zoom application เรียนได้ทุกที่ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

ระดับชั้นอนุบาล – ประถมฯ

คอร์สเปิดเทอม 1/2565
คอร์สเปิดเทอม 1/2565

ระดับชั้นมัธยมต้น

คอร์สเปิดเทอม 1/2565

ระดับชั้นมัธยมปลาย

คอร์สเปิดเทอม 1/2565

คอร์สเรียน Online

คอร์สเปิดเทอม 1/2565

คอร์สพิเศษ

ภาษาไทย ป.1-ป.3

คอร์สพิเศษ ป.1-ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3-ป.4 และ คณิตศาสตร์ ป.5-ป.6

ป.3-ป.5 (รอบวันเสาร์)

คอร์สเปิดเทอม 1/2565 ป.3-ป.5

วิธีสมัครเรียน

  • แจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, เบอร์โทร และคอร์สที่ต้องการสมัคร
  • ชำระเงินก่อนวันเปิดคอร์ส
  • สำหรับคอร์ส online รับเอกสารได้ที่โรงเรียน, Email, LINE หรือทางไปรษณีย์

บรรยากาศในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน